SEP 1, 9pm: Kay the Destroyer @ Stonewalls (Hamilton) $5