AUG 31, 9pm: Freedom Train @ Stonewalls (Hamilton) $10